ในป่าดงดิบอันกว้าใหญ่มีนกสายพันธุ์หนึ่งที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนกที่มีความสวยงามที่สุด เป็นนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และเป็นนกที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชินีแห่งป่าดงดิบ โดยนกตัวที่จะกล่าวถึงก็คือนกเงือก โดยทั่วไปจากลักษณะภายนอกของนกเงือกนั้นก็ มีความสวยงาม ความสง่างาม และความโดเด่น แสดงออกอยู่แล้ว หนึ่งคือการที่มีปีกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดถึง 2 เมตร และ มีความยาวลำตัว ถึง 1.5 เมตร ที่ทำให้ดูยิ่งใหญ่น่าเกรงขาม  สองคือการที่มีขนสีดำมันวาวเป็นพื้นของลำตัว ตัดกับขนอีกมามายหลากหลายสีที่ มาเรียงกันอยู่บนลำตัว นกเงือกทำให้มีความสวยงาม และ สามคือนกเงือกมี โหนกขนาดใหญ่อยู่บริเวณหัว ซึ่งนกสายพันธุ์อื่นๆไม่มี  ซึ่งโหนกของนกเงือกยังมีความสวยงามโดดเด่นแตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์ของนกเงือกด้วย  และนอกจากลักษณะภายนอกทั่วไปของนกเงือกจะทำให้นกเงือกดู สวยงามสง่างามแล้วแต่นกเงือกก็มีลักษณะนิสัยอย่าหนึ่งที่โดเด่นจากนกสายพันธุ์อื่นๆและเป็นลักษณะนิสัยที่แม้แต่มนุษย์บางคนนั้นไม่มีด้วยคือ การมีรักเดียวใจเดียว มีความซื่อสัตย์และภักดีต่อคู่ชีวิต ตลอดจนความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูครอบครัว และหน้าที่ต่อสังคม ที่เขาอาศัยอยู่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงวิถีชีวิตที่วิวัฒนาการเพื่อการอยู่รอด  จากลักษณะความสวยงามและพฤติกรรมต่างๆที่แสดงออก นี้ทำให้นกเงือกนั้นถูกมนุษย์ล่าไปมากขึ้นเรื่องๆทั้งล่าไปเพื่อเป็นของประดับตกแต่งบ้าน การล่าไปเพื่อนำไปขายหรือการล่าไปเพื่อนำไปเลี้ยงเพื่อชื่นชมพฤติกรรมของมันหรือนำมันไปอวดแก่ผู้อื่น และยังรวมทั้งการที่มนุษย์เข้าไปบุกรุกป่าทำให้ที่อยู่อาศัยนกเงือกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่มนุษย์กระทำได้ส่งผลให้นกเงือกเข้าสู่ภาวะใกล้สูญพันธุ์ ขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งหากนกเงือกสูญพันธุ์ไปจากโลกใบนี้แล้ว ความงดงามของมันซึ่งเปรียบดั่งอัญมณีประดับป่าดงดิบ ความงดงามของมันที่คนรุ่นนี้ได้เห็น คนรุ่นต่อๆก็อาจจะไม่ได้เห็นมันอีกหากไม่เริ่มตระหนักถึงการอนุรักษ์มัน ดังนั้นนกเงือกจึงเป็นหนึ่งในชนิดพันธุ์ที่ควรอนุรักษ์และรักษาไว้เพื่อให้ลูกหลานได้รับรู้ถึงความงดงามของนกเงือก

 

 

Latest Comments

Archives

Categories